VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 5S 06/04/2017

Cái nghề dẫn đưa ta đến nhiều nơi thật đẹp và thú vị ...

P/s : Hoàn thành nhiệm vụ trong 2 ngày ...

Nhưng chẳng muốn về

Tại Chợ Phố: 03 Nguyễn Hoàng - Hội An

Trong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày, phòng khách và trong nhà