Vệ Sinh 5S 05/07/2021

Nhà máy nước Cầu Đỏ là một đơn vị trực thuộc của công ty cấp nước Đà Nẵng, có nhiệm vụ cấp nước sạch cho toàn thành phố, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất tại Đà Nẵng.

NMN Cầu Đỏ thuộc phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Vừa qua 5S là đơn vị được NMN Cầu Đỏ chọn làm tổng vệ sinh bể nước cho nhà máy. Công ty vệ sinh công nghiệp Đà Nẵng 5S nhận thi công vệ sinh các hạng mục sau:

- Vệ sinh tổng thể khu bể lắng (vệ sinh đáy bể, vệ sinh thành bể)

- Vệ sinh tổng thể khu bể lọc (vệ sinh đáy bể và vệ sinh thành bể)

- Vệ sinh tổng thể bể chứa (vệ sinh đáy bể và vệ sinh thành bể)

Hình ảnh 5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng:

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng

5S thi công vệ sinh bể nước tại nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng