VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 5S 09/08/2021

MÀI SÀN BÊ TÔNG CHO KHU VỰC NHÀ ĐỂ XE NHÂN VIÊN .

Nhà để xe nhân viên không đòi hỏi quá cao về mặt thẩm mỹ cũng như không cần tốn nhiều chi phí để trang trí cho hạng mục này . 

Vì vậy , mài sàn bê tông là giải pháp tối ưu nhất để thi công hạng mục này . Mài sàn bê tông thi công đơn giản hơn , ít tốn chi phí hơn nhưng vẫn có vẻ đẹp đặc trưng trên mặt sàn đá mài .

HÌNH ẢNH THI CÔNG MÀI SÀN BÊ TÔNG LỘ ĐÁ CHO NHÀ ĐỂ XE NHÂN VIÊN 

Mài sàn bê tông