Vệ sinh công nghiệp: 1000 m2 bờ đông cầu Sông Hàn

Địa chỉ: Chân cầu Sông Hàn - 02 Bạch Đằng - Đà Nẵng

 

Bài viết này được đăng tải lúc .