TỔNG VỆ SINH KHU NHÀ Ở CHIẾN SỸ VÙNG 3 - HẢI QUÂN

Nhằm kịp thời nâng cao đời sống cho các chiến sỹ trẻ vừa nhập ngũ , Bộ Tư Lệnh Vùng 3 - Hải Quân đã hoàn thành hạn mục xây dựng 2 dãy nhà ở cho chiến sỹ . Chúng tôi , đội ngũ Vệ Sinh công Nghiệp 5S được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo giao hạn mục vệ sinh thô và tinh toàn khu nhà ở chiến sỹ .

Trong 2 ngày  9 -10 tháng 3 đội ngũ công nhân  5S chúng tôi khẩn trương thu gom rác thải xung quanh dãy nhà ở cũng như tẩy sạch sẽ những mảng vôi , vữa bám trên cửa , chân tường , nền nhà  , nhà vệ sinh bằng các loại hóa chất và máy móc phù hợp . 

Chúng tôi chắc chắn rằng khi được ở và sinh hoạt trong một môi trường sạch sẽ  , thoáng mát  các chiến sỹ sẽ tích cực hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc .

Chúc các chiến sỹ hoàn thành tốt nghĩa vụ được giao !

Bài viết này được đăng tải lúc .